Öğr. Gör. ZEYNEM YILDIRIM BALKAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ZEYNEM YILDIRIM BALKAN

T: (0282) 250 3129

M zyildirim@nku.edu.tr

W zyildirim.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FLORANCE NIHTINGALE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2010-2013
Tez: Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı almış çocuklarda, ebeveynlere verilen eğitimin aile memnuniyetine etkisi (2013)
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ / HEMŞİRELİK PR.
Öğrenim Yılları: 2004-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2016-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Kalite Yönetim Birimi TEKİRDAĞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2014-2016
Eğitim Birimi TEKİRDAĞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2014-2016
Cerrahi Yoğun Bakım Ünite Hemşiresi TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ 2011-2013
Çocuk Hastalıkları Servis Hemşiresi ÇORLU DEVLET HASTANESİ 2010-2011
Çocuk Endokrin, Beslenme, Gastroentroloji Servis Hemşiresi İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 2009-2010
Work and Travel Programme - Exchange Student AL- USA 2006-2006
Work and Travel Programme - Exchange Student NJ - USA 2005-2005
Work and Travel Programme - Exchange Student NY-USA 2004-2004
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Yolcu N., YILDIRIM Z., İncesu E., Yiğit Y., Çağ Y., Tekirdağ İli Kamu Hastanelerinde Çalişan Hemşireler İçin Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi, IAAOJ, Scientific Science, vol. 3, pp. 8-18, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. YILDIRIM Z., Yolcu N., Yiğit Y., Dönmez M., TOPÇU B., Tekirdağ İli Kamu Hastanelerindeki Sağlik Çalişanlarinin İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi, IAAOJ, Scientific Science, vol. 3, pp. 8-18, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. MUTLU B., Erkut Z., YILDIRIM Z., Gündoğdu N., Evlilik Uyumu İle Maternal Bağlanma Arasindaki İlişkinin İncelenmesi, 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi (14.04.2016-15.04.2016).
Sözlü Bildiri
2. YILDIRIM Z., Yolcu N., Dönmez M., Koparan K., Gümüştaş S. A., Kritik Durumdaki Çocuk ve Yenidoğanın Güvenli Transferi, VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (01.03.2016-04.03.2016).
Poster
3. Yolcu N., YILDIRIM Z., Emrullah İ., Koparan K., Dönmez M., Gümüştaş S. A., Renkli Kimlik Tanımlayıcılara Literatür Taraması İle Farklı Bir Bakış Açısı Geliştirme, VI Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (01.03.2016-04.03.2016).
Sözlü Bildiri
4. Yolcu N., YILDIRIM Z., İncesu E., Dönmez M., Koparan K., Gümüştaş S. A., Tekirdağ İli Kamu Hastanelerinde Hasta Güvenliği Kültürünün 6 Ay Ara İle Karşılaştırılması., VI Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (01.03.2016-04.03.2016).
Poster
5. YILDIRIM Z., Yolcu N., Yiğit Y., Dönmez M., TOPÇU B., Tekirdağ İli Kamu Hastanelerindeki Sağlik Çalişanlarinin İş Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 9.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi (13.05.2015-16.05.2015).
Sözlü Bildiri
6. YILDIRIM Z., yolcu n., Tabu G., Kanıta Dayalı Bası Yarası Bakımı Konusunda Verilen Eğitimin Bilgi Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesine Etkileri, V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (20.11.2014-22.11.2014).
Poster
7. Yolcu N., YILDIRIM Z., İncesu E., Yiğit Y., TOPÇU B., Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliğinde Hasta Güvenlik Kültürünün Değerlendirilmesi, V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi.
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YILDIRIM Z., Ekim A., OCAKÇI A. F., Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanisi Almiş Çocuklarda, Ebeveynlere Verilen Eğitimin Aile Memnuniyetine Etkisi, 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi.
Poster
2. Çatalbaş M., Manav Mert G., YILDIRIM Z., Çocuğun Hospitalizasyon Süreci ve Terapötik Oyunun Etkisi, 1. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu.
Sözlü Bildiri
3. YILDIRIM Z., Çatalbaş M., Manav M. G., Küreselleşen Dünya’da Çalışan Çocuk Nasıl etkilendi?, 1. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu.
Poster
Üyelikler
Türk Hemşireler Derneği, Üye, 2014-.
Çocuk Hemşireliği Derneği, Üye, 2014-.
Katıldığı Kurslar
Anket Düzenleme ve SPSS Analizi, Yer:İstanbul-Tekirdağ, 14.12.2015-25.12.2015.
Eğitim ve Sunumlarda İçerik Görselleştirme, Yer:İstanbul-Tekirdağ, 10.12.2015-14.12.2015.
Eğiticinin Eğitimi, Yer:İstanbul-Tekirdağ, 15.12.2014-23.12.2014.
Aldığı Sertifikalar
2nd International Nursing Conference, Yer:Kosova, 23.05.2007-26.05.2007.
Cultural Perspectives in European Nursing Certificate, Yer:Kosova, 20.05.2007-27.05.2007.
1st European Nursing Congress Certificate, Yer:İzmir, 25.05.2006-26.05.2006.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Yer:Tekirdağ, 09.06.2014-16.06.2014.
Sağlık Otelciliği Hizmetleri Yönetimi, Yer:Tekirdağ, 17.03.2014-27.03.2014.
İşaret Dili Sertifikası, Yer:Tekirdağ, 13.01.2014-03.04.2014.
Sağlık Kurumları Yönetimi, Yer:Tekirdağ, 02.06.2012-10.06.2012.
Yara Bakımı ve Doku Onarımı, Yer:İzmir, 02.04.2009-04.04.2009.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Yer:Tekirdağ, 31.10.2014-01.11.2014.
Tekirdağ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Yer:Tekirdağ, 27.06.2014-28.06.2014.